REGIONPLANUDVALGET  

Alfabetisk oversigt     Kontakt    


Startside


Nyheder

Udvalgets møder

Arrangementer

Faglig viden

Om udvalget

 

 

 

Regionplanudvalget er nedlagt.
Miljøministeren nedlagde udvalget den 25. juni 2004 - se under Nyheder

 


Velkommen til Regionplanudvalgets hjemmeside.

Regionplanudvalget blev nedsat af miljøministeren i samarbejde med Amtsrådsforeningen i maj 2002. 

Regionplanudvalget afleverede i juni 2003 sin første delbetænkning til miljøministeren om planlægning i kystnærhedszonen og den kystnære del af havet. Læs evt. pressemeddelelsen og en artikel i LandsplanNyt.

Resten af udvalgets anbefalinger om forenkling og udvikling af regionplanlægningen skal tilpasses opfølgningen på Strukturkommissionens betænkning.

Formål
Formålet med udvalgets arbejde er at forenkle processen med at tilvejebringe regionplaner og at styrke regionplanen. Styrkelsen drejer sig både om regionplanen som redskab til at understøtte regionale udviklingsstrategier og strukturer samt til at afveje, koordinere og planlægge for de mange interesser og hensyn, der knytter sig til brugen af arealerne i det åbne land og i byerne. Samtidig skal udvalget se på mulighederne for at styrke regionplanen som administrationsgrundlag og som et operationelt redskab for såvel borgere som myndigheder.

Åbenhed
Regionplanudvalget er et embedsmandsudvalg. Udvalget skal sikre stor åbenhed om arbejdet med at udvikle og forenkle regionplanlægningen, bl.a. ved at inddrage amter, kommuner og organisationer samt holde temadage og konferencer. Landsplanchef Niels Østergård er udpeget som formand for udvalget.

Kommissorium for udvalget, se under "Om udvalget".Aktuelle links

Landsplanafdelingens hjemmeside

Amtrådsforeningen

Amter i Danmark

Kommuner i Danmark

Skov og Naturstyrelsen - Landsplanafdelingen - Regionplanudvalgets sekretariat - Haraldsgade 53 - 2100 København Ø
Telefon: 39 47 20 00 eller 39 47 25 50 - e-mail: regionplanudvalget@mim.dk